A tudatosság fokozatai 7. rész

A tudatosság fokozatai 7. rész

 

Asztrológia

 

Csak akkor számíthatnak kedvező befolyásokra, ha kiemelkednek a tömegből. Ha emlékeznek önmagukra akkor kedvezőbb befolyásokat vonzhatnak magukhoz, ha GÉPIESEK akkor kedvezőtleneket.

Tehát tudatossággal a lehetőség pozitív aspektusa fog önökre hatni a kínálkozó lehetőségekből.

Minden attól függ, milyen befolyásokra nyitottak - magasabbakra vagy alacsonyabbakra. Mivel minden analógiák láncolata, így képesek lehetnek az önökre váró dolgok pozitív oldalát megélni. Elvileg ki is lehetne kerülni, hogy a bolygók hassanak önökre és a Nap energiájából vegyék az információt, tehát a bolygókat önök irányítsák, de ezen még gondolkozniuk sem érdemes az Egójuk terhe alatt.

 

Tudatos sokk

 

Az első tudatos sokk az önemlékezés, vagyis az önmegfigyelés, az azonosulás elkerülése stb.

A második tudatos sokk a negatív érzelmek pozitívvá alakítása, ami csak akkor lehetséges, ha már hosszú ideje dolgoznak az önemlékezésen, sokáig fenn tudják tartani a tudatosságot és beindul a magasabb érzelmi központ működése. Ez juttatja el önöket az 5. számú ember állapotába.

Csak akkor érhetnek el bármilyen hasznos eredményt a felébredéshez vezető úton, ha mindkét tudatos sokk működik. Alapjában véve ez a két sokk együtt működik, mert már a munka legelején meg kell tanulniuk kontrollálni kifejezni a negatív érzelmeket és ezzel már dolgoznak a második tudatos sokk létrehozásán. A negatív érzelmeket pozitívakká kell alakítaniuk ami csak akkor lehetséges ha elkerülik az azonosulást.

A sokkok erőfeszítést kívánnak meg az embertől és ezen erőfeszítések pillanatában újfajta energia lép a szervezetükbe ami kellemes meglepetést szerezhet.

Ha valamilyen célból sürgősen szükségük lenne energiára, egy jó sokk gyorsan megadhatja önöknek azt. Tehát tegyenek valamit amit egyébként sosem tennének. Sok ilyen sokkra lenne szükségük, de nehéz ezeket létrehozni, mert az Egó hárít.

 

Anyagok, rezgések sűrűsége

 

Minden egyes alkalommal amikor befogadnak egy benyomást, bizonyos anyag jut a szervezetükbe. Az anyag elkülöníthetetlen az energiától. Ahol anyag van ott energia is és ahol energia ott anyag… csak más a sűrűsége. Lényeges tehát, hogy melyik szintről származik. Mind ugyanahhoz a rendhez de különböző szintekhez tartozik.

Honnan származik az ember energiája?

Az ember egy kémiai gyár ami kívülről jut nyersanyaghoz, amit aztán finomabb anyagokká alakít át. A három féle anyag ami kívülről kerül az emberbe a táplálék, a levegő és a benyomások.

A benyomások többfélék lehetnek. A környezet, a tárgyak, a zene, minden amire csak ránéz, az emberek akikkel találkozik stb.

Az emberi kémiai gyár ebből a 3 féle anyagból állítja elő a központok működéséhez szükséges összes anyagot. Szokványos állapotában ahhoz elég jól működik, hogy életben tartsa saját magát, de amit megtermel azt fel is használja így kevés jut raktározásra.

Az ember fejlődése viszont az általa termelt finomabb anyagok tárolásától függ.

Meg kell tehát vizsgálni milyen módon növelhető a termelés. De még mielőtt ezt megtennék, meg kell vizsgálni hová megy el a pazarlás. Amíg szivárgó rések vannak addig a felerősödött termelésnek is csak annyi lesz az eredménye, hogy még több energia fog elszivárogni. A természet biztosítja a lehetőségeket, a többi önökön múlik.

A tudatosodás belső alkímiai folyamat, így alakítják át a közönséges fémet nemesfémmé.

A finomabb anyagok több energiát tartalmaznak, a durvábbak pedig kevesebbet. (Hús a húshoz köt, tehát minél egyszerűbb ételeket érdemes enni, a húsevést teljesen elhagyni.)

A benyomásokat illetően nagyon fontos szerepe van a nevetésnek.

Ez elengedhetetlen az életben maradáshoz, mert ilyen benyomások nélkül meghalnának. A hétköznapi embernél a nevetés az önemlékezést helyettesíti egy gyenge, hiányos módon és ettől a semleges benyomásaik felélénkülhetnek.

Sokféle nevetés létezik, némelyiknek azonban semmi haszna.

Csak az alacsonyabb központokban töltenek be hasznos funkciót, mert a központ pozitív és negatív felére egyidejűleg kerülnek és ez a jókedv érzését kelti. Ha az embernek jobb a kedve tisztábban látja a dolgokat. A magasabb központokban azonban erre már nincs szükség mert ott már nincsenek ellentmondások, hanem a dolgokat olyannak látják amilyen.

Bizonyos benyomásokat alig vesznek észre. Vegyék csak számba a múltjukat, hogy annak eseményeiből mennyire emlékeznek (mennyire figyeltek) és meg fogják látni milyen rövid lesz a lista. Tudatosságról szó sincs, mert alig figyeltek.

 

Hogyan lehet a benyomás táplálék?

 

A benyomások befogadása azt jelenti, hogy az ember bizonyos energiához jut általuk. Mindaz az energia amit befogadnak táplálék. Az étel amit elfogyasztanak durva anyag, a levegő finomabb, a benyomások pedig a legfinomabbak és a legfontosabb táplálékok. Benyomások nélkül az ember egy pillanatig sem maradhatna életben. Még akkor is fogad be belőlük amikor öntudatlan állapotban van.

A benyomások önmagukban kedvezőek vagy kedvezőtlenek vagy olyanok amilyenekké teszik őket?

Ha az ember alszik, tehát GÉPIES, még a legjobb benyomás sem hoz létre benne semmit. A jó benyomásoknak csak akkor vehetik hasznát ha ébren vannak, tehát tudatosak. A kedvezőtlen benyomásokat viszont az alvás állapotában is befogadhatják. Kellemesnek tűnő benyomás is lehet kedvezőtlen pl. a káröröm.

Bármilyen energia esetében a sűrűséget és a szintet is megállapíthatják abból ahonnan érkezik. Tudományuk talán már eljut odáig, hogy az anyagok, energiák származási helyüktől függően különböznek.

A finom anyag gyors rezgésű a káros pedig lassú. Az olyan benyomások amik feldühítenek, gyűlöletet szítanak vagy a durvaság és az agresszió érzetét keltik azok nagyon alacsony szintekről származnak. (Pl. horror filmek, a hálált, fájdalmat, szenvedést, erőszakot szimbolizáló képek, tetoválások, ruházkodás, mocsok és igénytelenség stb. Figyelje meg naponta hányszor kerül kapcsolatba ilyen benyomásokkal és ez milyen érzelmeket vált ki önből.)

Felébredésről és fejlődésről beszélünk. Az élelmet csak bizonyos formában tudják magukhoz venni mint ahogyan a levegőt is. A benyomásoknál azonban más a helyzet.

Ez az egyetlen esélyük. Hogyan fejleszthetik őket? Azt gondolja utazgatással vagy színházba járással? Téved. Csakis felébredéssel. Az érzelmek mágneses tulajdonságokkal bírnak, hasonlót vonzanak magukhoz. Ha kevéssel rendelkeznek keveset vonzhatnak magukhoz. Ha több van többet kaphatnak. " Elveszik azoktól akiknek nincs és odaadják azoknak akiknek van. "

Csak akkor válogathatnak a benyomások fogadása között, ha már rendelkeznek bizonyos fokú irányítással, ehhez azonban felébredés és gyakorlás szükséges.

Minél többet emlékeznek önmagukra annál több lesz az irányításuk. Ha megfelelő az önemlékezés mértéke bizonyos benyomásokat megállíthatnak, elszigetelhetik magukat tőlük, jönni fognak, de hatástalanok lesznek. A kedvező benyomásokra pedig megnyithatják magukat és ezek azonnal meg is fognak jelenni. Megjelenik a tudatosan irányított figyelem. 

Sok szubjektív dolog van ami vonzza az egyik embert a másikat viszont taszítja vagy semleges neki. A négy központ valamelyikére hatnak. Mindegyik központnak más benyomásra van szüksége.

A gondolati például képtelen befogadni az illatot, az ösztönös viszont igen. Először is mérjék fel, hogy milyen rossz benyomások érik önöket, majd pedig szigeteljék el magukat tőlük. De hogy mi teszi önöket negatívvá az az önök állapotától függ. Bizonyos állapotaikban még a világ legjobb dolgainak a hatására is negatívvá válhatnak.

Sok olyan benyomás létezik ami az egész életüket megmérgezheti ha elég hosszú időn keresztül fogadják be vagy már csak megszokásból ilyeneket keresnek (pl. horror filmek).

Aztán vannak olyanok akik ha az utcán baleset történik megállnak és bámészkodnak, majd ez lesz a beszédtémájuk a következő balesetig. Az ilyen emberek rossz benyomásokat gyűjtenek. Tanulják meg elszigetelni magukat az ilyenektől.

A művészet kelthet például magasabb minőségű benyomást, amennyiben jelen vannak az érzelmi központjukkal. Tehát ez az önök állapotától függ.

Mindenkiben megvan a magasabb benyomások befogadására való képesség, csak egyenlőre még alacsonyabbakon élnek.

Vannak benyomások amik tökéletesen tiszta állapotban is átkerülhetnének, a kérdés csupán annyi, hogy az ember be tudja e fogadni. Erre csak a magasabb központok képesek. Az önemlékezésre tett erőfeszítések eredményeként sok új érzet kezd felébredni az emberben, ezeknek a hatására lehet, hogy elkezdi felismerni az őt érő benyomásokat és lehetősége nyílik a választásra.

Idővel fel fogják ismerni az érzelmek közötti különbségeket is, mert az egyik mélyebb a másik pedig felszínesebb. A különböző érzelmek adott sűrűségnek felelnek meg. A legtisztább érzelmekhez azonban nagyon ritkán jutnak hozzá, de ha egyszer már megízlelték, akkor összetéveszthetetlen lesz bármi mással.

Ha a központjaik gyenge energiával működnek az helytelen működéshez vezet és ennek eredményeként megbetegszenek.

Az energia rossz felhasználása pedig a negatív érzelmekkel kapcsolatos, mert azok mindent meggyengítenek. A benyomások a szervezetbe juttatják az energiát, így tehát egy magasabb, tisztább benyomásnak felszabadítólag kell hatnia. Az ember csak akkor értheti meg és fogadhatja be a külső világból érkező magasabb szintű energiákat ha már elegendővel rendelkezik saját magában, tehát már működésbe hozta a magasabb központjait.

Ha képes megnövelni a saját rezgési sebességét akkor hatalmas változások mennek végbe az észlelésében és a képességeiben. Lásd a Tachyon energia menüpontban.