A tudatosság fokozatai 2. rész

A tudatosság fokozatai 2. rész

 

A befolyások

Rajta kell kapniuk magukat olyan pillanatokban amikor mellőzik a tudatosságot. Hétköznapi feltételek mellett annyi minden eltéríti a figyelmüket, hogy képtelenek  észrevenni magukat. Minél többször kapják rajta magukat egyszer csak észreveszik, hogy képesek irányítani önmagukat. A nap adott pillanataiban próbálják megfigyelni mire gondolnak, mit éreznek és hogyan mozognak.

Újítani a módszereiken csak akkor  képesek ha tudatában vannak annak, hogy mit csinálnak.

Az tekinthető szakértőnek aki szervezetten dolgozik. A tudatosság megnyilvánulásához hosszú felkészülés, szellemi képességek és nagy tudás szükséges, ami azzal kapcsolatos, hogy az ember ráébred a létére. Ennek a felismerésnek azonban tartóssá kell válnia. Ez a szisztéma önök elé tárja az agyuk és a gondolkodásmódjuk tényleges anatómiáját. (Egyéni szinteken pedig a Pszichogenetikai elemzésből derülnek ki a sajátosságai.)

A magasabb szinten lévő embereket csakis a tudásuk alapján ismerhetik fel. Csak azt nevezhetik tudásnak ami a létezés fejlődésének lehetőségével kapcsolatos. Pl. tudni az összes amerikai elnök nevét sokan tudásnak nevezik, de ez valójában haszontalan információ. Csak akkor ébredhetnek fel, ha jó adag hibaforrást kijavítanak magukban és nagyon kitartóan, hosszú ideig dolgoznak a felébredésért.

Az ember börtönben él, emiatt mit kívánhat, mire vágyhat? Ha valamennyire értelmes akkor csakis egy valamit : a szabadulását.

El kell kezdeni felismerni az illúzióikat, különben sohasem láthatják meg az Igazságot.

Valós tanítás csak olyanok segítsége által létezik, akik már szabadok. Tőlük kaphatnak tervet és tudást.

Ha a tudatosság fejlődni kezd, más dolgok is növekedésnek, fejlődésnek indulnak. Tudatosságot és akaratot akarnak kifejleszteni, ezért meg kell érteniük, hogy csak a belső dolgok fontosak, a belső háború. Van aki csak használja a szavakat, ugyanakkor egyáltalán nincs valódi megértése.

 

 Befolyások 

1. Mik a külső befolyások? A GÉPIES életben kialakított befolyások, mint pl. vágy a gazdagságra vagy a hírnévre. Ezek az „A” befolyások. Ezek mindig önzőek, GÉPIESEK. Azonosulást igényelnek valamivel.

2. Mik a belső késztetések? Ezek már tudatosak, karmikusak (emlékeztetnek saját magukra), önmaguk alakítják ki, nincsenek rá hatással pl. a szülei. Ilyen a vallási, irodalmi, filozófiai irányultság. Ezek a „B” befolyások. Ezek elérhetőek közvetve. Ezek a befolyások a GÉPIESSÉG elleni küzdelem első lépései. Ezek a befolyások mindig önzetlenek ezért kizárt, hogy pl. haszonszerzésből jelenjenek meg.

Ha több a „B” befolyás, mint az „A” befolyás akkor kialakul önökben a mágneses központ. Ha ez kialakult, akkor az „A”  befolyások már nehezebben térítik el önöket. A hétköznapi emberek életéből viszont olyan sok időt vesznek el az „A” befolyások, hogy a „B”-re alig marad idő, így az alig hat.  Ha viszont a mágneses központ növekszik, akkor előbb utóbb találkozik egy másik emberrel vagy csoporttal akiktől tanulhat.

 

Mágneses központ

 

A „B” befolyások emlékei egy adott irányba vonzzák az embert.

Van akinek kettő vagy több mágneses központja van amelyek különböző irányokba fordulnak, ezért képtelenek hosszabb időn keresztül fenntartani az érdeklődésüket egy valami iránt. Annak viszont akinek megfelelően alakult ki a mágneses központja minden összekapcsolódik ami iránt érdeklődik és ebből egy nagyon erőteljes dolog formálódhat.

A „C” befolyások, eredetükben és működésükben is tudatosak, csak közvetlenül átadható tanítások. Ekkor nyílik lehetőség a fejlődésre. Működésük irányított.

Az ember egy befejezetlen lény, tudatossága alacsony szinten van és gyakorlatilag hiányzik belőle az akarat. Az embernek be kell fejeznie önmagát, a saját erőfeszítései által.

Az ember csak annyi tudásra tehet szert amennyit a létezése megenged. A tudás nagyon messzire vezethet, de a kérdés az, hogy az ember be tudja e fogadni? Mert ha erre képtelen, akkor a tudása csak szavakból fog állni. Minél többet tudnak meg önmagukról, tehát minél kevésbé lesznek GÉPIESEK, MEGOSZTOTTAK, ha sikerül nagyobb irányításra szert tenniük önmaguk felett, akkor az a létezésük megváltozását jelenti.

Minél szilárdabb a létezésük annál több tudást nyerhetnek ki ugyanazokból az információkból.

Egy adott állapotban egy adott mennyiségű tudást sajátíthatnak el. Ha sok különböző én-ből állnak, mindegyik részük a maga módján fog értelmezni dolgokat, következésképpen csekély lesz a megértésük.

A létezés állapotát az mutatja, hogy mennyire következnek egy ember cselekedetei egymásból. Ha két dolog között túlságosan nagy az ellentmondás az gyenge létezésre utal. A következetlen emberek tudása megbízhatatlan. Minél többet tudnak önmagukról annál jobban ismerik jelenlegi létezésük szintjét (az Enneagram szerinti egészségtelen vagy átlagos szinteken vannak e) és megértik,

ha ugyanazon a szinten maradnak tudásuk stagnálni fog, az egészségük pedig hanyatlani. Mert nincs önökben egész – ség.

A létezés szintjének megváltoztatása viszonylag lassan fog végbemenni, mert már olyan rég óta állnak a negatív érzelmek, a hazudozás és az azonosulás hatalma alatt. Mielőtt fel tudnák ismerni a változást meg kell ismerniük jelenlegi helyzetüket, a létezésük szintjét. Ha alaposan megfigyelik önmagukat meg fogják látni, hogy mennyire máshogy viselkednek még 1 nap folyamán is. 

Hogyan állapítható meg a hétköznapi GÉPIES emberek szintje? A megbízhatóságuk mutatja. Többé kevésbé azonos szintekről indulnak, az Enneagram által meghatározott átlagos szintekről.

Azt tévedés nélkül megállapíthatják, hogy ki tud többet, de hogy kinek milyen szinten van a létezése ahhoz meg kell tanulniuk új kategóriákban gondolkodni.

1. Van a „fakír” útja, ő csak a fizikai testen dolgozik, leginkább a fájdalom legyőzésén. Ő egy szélsőséges ember akinek az ösztönös és mozgási központja erőteljes túlsúlyban működik. Ez hosszú, nehéz és bizonytalan út.   ( Test )

2. A „szerzetes” útja rövidebb és biztosabb, mindenek felett hitet igényel, hiszen hit nélkül hogyan is lehet valaki igazi szerzetes. Ő is egy szélsőséges ember akinek az érzelmi központja fejlett de a többi elmaradott. Ez egy rövid és biztos út.  ( Lélek )

3. A „jógi” útja az amikor valaki viszont csak a gondolati központját fejleszti. Ő mindent tudhat, de semmit sem tehet, mert akaratereje nincs. A tudása szintje magasabb a létezése szintjénél.  ( Szellem )

A Pszichogenetikai születési energiákból egyértelműen megállapítható ki milyen alapvető testi, érzelmi és szellemi szintekkel érkezett jelenlegi inkarnációjába.

A 4. út abban különbözik a többitől, hogy az emberek kívülről egyenlőre változatlanok maradnak, mert a munka egésze bent, önmagukban folyik. Sok szempontból mégis keményebbnek bizonyul a többinél, mert nincs annál nehezebb, mint úgy változni belsőleg, hogy közben kívül egyenlőre változatlanok. Tanulni kell és a hit jelentéktelen. Csak akkor hihetnek el valamit ha előtte meggyőződtek róla, hogy igaz. Az emberek akkor hívők vagy hitetlenek ha túl lusták gondolkozni.