A tudatosság fokozatai 1. rész

A tudatosság fokozatai 1. rész

 

A négy központ

Fejlődésük, HA bekövetkezik, csakis tudás és erőfeszítés eredménye lehet. A cél megszabadulni az önmagukról alkotott hamis elképzelésektől (lásd Enneagram) és módszereket keresni az öntanulmányozásra, új nézőpontból látni önmagukat.

A pszichológia önmaguk tanulmányozását jelenti.

A hétköznapi emberek pszichológiáját viszont nevezhetnénk akár a hazudozás tanulmányozásának is, mert ez az emberek leggyakoribb elfoglaltsága.

Az ember kevéssé ismeri önmagát, mégis elméleteket gyárt, melyek legtöbbje hazugság.

Az önmegfigyelés módszereinél először meg kell különböztetniük a gondolataik és az érzelmeik közötti különbséget. Gyakran összekeverik és azt mondják, hogy gondolkodnak amikor valójában éreznek és érzésekről beszélnek amikor valójában gondolkoznak. Gondolkodás például amikor megvitatnak valamit, összehasonlítanak és elemeznek. Ezzel ellentétben a szeretet, utálat, félelem stb., ezek érzelmek. Ez a két funkció többek között abban tér el egymástól, hogy különbség van a sebességükben.

Mindig az érzelem a gyorsabb!

Meg kell még különböztetni az ösztönös és a mozgási funkciókat. Az ösztönös a szervezet belső munkája, mint pl. az étel megemésztése, a szívverés, a légzés, látás, hallás, szaglás, ízlelés, tapintás, a hideg és a meleg érzékelése. Az ember úgy születik, hogy az ösztönös funkciókat már tudja használni. A külső mozdulatok közül csak a reflexek ösztönösek, mert a bonyolultabb mozdulatok már a mozgási funkcióhoz tartoznak. A mozgási funkciókat viszont meg kell tanulni, mint ahogyan egy gyermeknek meg kell tanulnia járni.

Az önmegfigyelés első lépéseként tehát meg kell különböztetni ezt a négy központot :

- gondolati központ, ez a leglassabb

- mozgási központ

- ösztönös központ

- érzelmi központ ,ez a leggyorsabb

Valójában azért okoz gondot az önmegfigyelés, mert megfeledkeznek róla.

A legelső lépés a lehető leggyakrabban feltenni maguknak a kérdést : Tudatos vagyok e? Ezt mindig igyekezzenek természetes, mindennapi környezetükben megvizsgálni, mert félrevonultan csak egy mesterségesen kialakított lényt kezdenek el megfigyelni. Csak jelen körülményeik között tanulmányozhatják magukat, mivel ezek hatására lettek olyanok amilyenek.

Az ember ritkán veszi észre, hogy különböző szerepeket játszik otthon, a munkahelyén vagy a baráti társaságában. Csak akkor lesznek képesek megfigyelni a hazugságokat, ha már ismerik a főbb típusait. Igyekezzenek megfigyelni, hogy mikor és hogyan váltanak át egyik szerepről a másikra. Tényleges tapasztalat közben kell megfigyelniük magukat. Ismerjék fel, hogy mikor játszanak el GÉPIESEN egy-egy szerepet. Először a megfigyelés legyen a céljuk. Eredményeket elérni nehéz. Mindannyian rendelkeznek a megfigyelés képességével, csak éppen a figyelmük gyakran elkalandozik.

Először is figyeljék meg az érzelmeiket. Tegyenek kísérletet a kellemetlen érzések kifejezésének megállítására. Sokak számára ez az egyik legnehezebb dolog, mert olyan gyorsan és könnyedén fejezik ki a negatív érzelmeiket.

Fontos tisztázni, hogy nincs olyan negatív érzelem ami értékes lenne.

A negatív érzelmek pazarolják az energiát, ráadásul az egészséget is károsítják. A jó hír, hogy a negatív érzelmektől meg lehet szabadulni! A negatív érzelmeknek valójában nincsen központja. Ezt a MESTERSÉGES KÖZPONTOT gyermekkorukban hozzák létre, úgy, hogy utánozzák a környezetükben lévő embereket amint kifejezik a negatív érzelmeiket. A felnőttek még tanítják is a gyerekeknek a negatív érzelmek kifejezését.

Valójában azonban negatív érzelmek nélkül születnek, de egyszerűen megtanítják őket maguknak ahogy egyre jobban az Egójuk irányítása alá kerülnek. Ha valaki már megtett valamit annak nyoma marad, így már másodszor könnyebben fogja megtenni, ennek eredményeként pedig kialakul egy belső kényszer. (Részletesebben lásd a Karmaasztrológia menüpont alatt.) Ha mégis úrrá tudnak lenni a negatív érzelmeken, azt nevezhetjük bűnbánatnak, az pedig hatalmas erő.

A bűnbánat tehát egy tendencia megállítása.

Ha az ember már szert tesz önismeretre túlléphet az őt irányító GÉPEZETEN. Így indul el a fejlődés.

Vannak helyzetek ahol olyan gyorsan követik egymást az érzelmek, hogy egyszerűen nincs idő gondolkozni. Ezért a gondolat sosem érheti utól az érzelmet.

Az érzelmek csoportokba sorolhatóak és az egyes emberek más-más típusú negatív érzelemre hajlamosak. Ez kiderül az Enneagram személyiségtipológiájából. Sajnos azt a legnehezebb felismerni, hogy az emberek minden negatív érzelmet képesek élvezni. Néhányan valójában ebből nyerik az összes élvezetüket. Csak akkor ébredhetnek fel ha jó adag hibaforrást kijavítanak magukban, ezért hosszan és kitartóan kell dolgozniuk magukon. Csak akkor láthatják meg az Igazságot, ha elkezdik felismerni saját illúzióikat. A dolgok elvesztésével tanulhatnak.

 

A felismerés

 

Tisztázni kell, hogy hogyan értelmezhetik a jót és a gonoszat. Amit gonosznak neveznek az mindig GÉPIES, sohasem lehet tudatos. Amit pedig jónak neveznek az mindig tudatos és sohasem lehet gépies.

Létezhet e tudatos gonosz?

Ez lehetetlen, hiszen A GÉPIESSÉG KIZÁRJA A TUDATOSSÁGOT!

Gondolkodásukat sok rossz szokás hátráltatja, ezeknek egyike a cél nélküli gondolkodás. Automatikusan gondolkodnak és elégedettség tölti el önöket azzal, hogy másodrendű kérdésekkel foglalkoznak anélkül, hogy bármi fogalmuk lenne arról, hogy ezt miért teszik. Minden gondolkodásnak kell, hogy legyen célja, mégpedig a tudatosság megszerzése.

Minél több tudatosságra tesznek ugyanis szert, annál kevésbé lesznek GÉPIESEK, tehát gonoszak.

Amikor felismerik, hogy alszanak, tehát GÉPIESEK, akkor értik meg, hogy az egész történelmet alvajárók írják. Alvó emberek harcolnak és alkotnak törvényeket amiket aztán alvó emberek tartanak be vagy szegnek meg. Leginkább azért nincs tudatosságuk, mert azt gondolják, hogy már a birtokában vannak. Önmaguknak hazudnak önmagukról. A hazudozás eredete valójában az, hogy semmit sem tudnak önmagukról.

Először is ki kell küszöbölniük a GÉPIES funkcióikat, hogy megkezdhessék az építkezést. Mindenkinek fel kell ismernie, hogy mi teszi őt rabbá. (Lásd Enneagram.) Pontosan fogalmazva „bűn” minden ami szükségtelen. A bűn mindig gyengeség következménye.

Figyeljék aztán meg, hogy túl sokat beszélnek. Csak beszélnek anélkül, hogy észrevennék. Meg kell figyelniük a felesleges beszédet. A beszéd ugyan ébreszthet is, de általánosságban véve inkább altat.

Mielőtt fel tudnák becsülni a változást, meg kell ismerniük a mostani helyzetüket.

Minél többet tudnak meg önmagukról annál jobban megismerik jelen helyzetüket. Ha ugyanebben a helyzetben maradnak tudásuk stagnálni fog.

AUTOMATIKUSAN gondolkodnak és elégedettség tölti el önöket azzal, hogy másodrendű kérdésekkel foglalkoznak anélkül, hogy bármi fogalmuk lenne arról, hogy ezt miért teszik.

Ha módszeresen tanulmányozzák önmagukat, megtanulják felismerni a hamis értékeket, amelyek önmagukon kívül vannak.

Az irányítás önmaguk irányításával kezdődik. Ha az ember képtelen a fejlődésre akkor hanyatlásnak indul.

Az emberek félreértik egymást és a helyzet egyre bonyolódik. Meg kell látniuk olyan dolgokat amik még láthatatlanok és el kell felejteniük olyanokat amiket most látnak. Jelen állapotukban képességeik legtöbbje fejletlen, önmaguk tanulmányozásával azonban fejleszthetik őket. Az öntanulmányozás a tudatosság állapotainak vizsgálatával kezdődik. Képességeiknek csak kis százalékát használják. Ám nehéz felébredni, mert sok oka van az alvásnak. 

A szabaduláshoz felkészültség, a helyzet felismerése, elegendő energia és eléggé erős vágy szükséges. Bármelyik képességük működése fokozódni fog ha tudatosabbá válnak. Ismerniük kell a legfőbb felosztásokat, különben honnan tudhatnák, hogy mit figyeljenek meg. Tanulniuk kell, méghozzá olyan valakitől aki már önök előtt tanult és megismerte az Igazságot.