Tachyon energia tudományos háttere

Tachyon energia tudományos háttere

 

 A Tachyon technológia és tudományos hátterének megértése nélkül is sikeresen használhat bárki valamilyen Tachyonizált terméket. Természetesen keveseket érdekel mindaz a sok fizikai fogalom amely a téma átláthatóságát teszi könnyebbé. 

 Mielőtt egy-egy fogalmat elmagyaráznánk tudni kell, hogy a tudományok legfiatalabb ágáról esik itt szó. 

 A Tachyon név, mint tudományos elnevezés 1966-ban született meg. Gerald Feinberg fizikus adta ezt a nevet ennek az energiának. A tudomány néhány területére jellemző, hogy bizonyos fogalmakat kell bevezetni más dolgok megértésére és elméleti modelleket kell készíteni amelyek más törvényszerűségeket igazolnak alá. Ilyen terület a csillagászatban is van. A csillagászok már ismerik a Fekete lyukakat amelyek láthatatlanok, hatásuk viszont kimutatható. Óriási jelentőséggel bírt az a felvételsorozat amikor egy csillag amely óriási sebességgel száguldott, egyszer csak a nagy "semmi" körül ívben megfordult és az kirepítette a csillagot mint egy parittya a kavicsot. A tudósok a csillag tömegéből és sebességéből ki tudták számítani a Feketelyuk tömegét és méretét is annak ellenére,hogy

közvetlen módon mérhetetlen és láthatatlan.

 

Anyag és energia

 

Legelőször azt kell tudnunk, hogy mindaz a sok élőlény, ember, tárgy, a csillagok és Galaxisok sokasága mind az energia egy speciális formája. Az energia és az anyag közötti különbség tétele ugyanis sokakban téves elképzelést keltenek. A fizikai világunk a teljes energiaspektrum egy pici szelete. Ennek a ténynek a megértése azért fontos, mert tudnunk kell, hogy az amit mi anyagnak nevezünk nagyon könnyen átalakulhat energiává és az energia is anyaggá alakul át amikor annak megvannak a feltételei. Amikor meggyújtunk egy gyufát és a fa mint anyag elég, akkor marad némi hamu, illetve hőenergia és fényenergia keletkezik.

 

Nullponti energia

 

A Nullponti energia szintén egy olyan energia amely létét csupán azzal lehet bizonyítani, hogy hiánya esetén minden a kvantumfizikában ismert tudományos elmélet és fizikai fogalom értelmét veszti. Mindenütt jelen van, de szoros értelemben véve a fizikai világunkon kívülre tartozik, mivel anyagi természete nincs. Jelenléte viszont minden további fizikai energia és részecske előfeltétele. A Nullponti energia olyan a fizika számára, mint a Fekete lyuk a csillagászok számára

 A Nullponti energia több lépésben válik az általunk megtapasztalt anyaggá. Az első átalakulás az, amikor a Nullponti energia átalakul Tachyon energiává. A Tachyon energia természetesen ilyenkor már más tulajdonságokat mutat mint a Nullponti energia. Először is a legfontosabb változás, hogy a Tachyon részecske tulajdonságokat is mutat.

(A Fotonokról már régóta tudják azt, hogy képesek részecskeként és hullámformaként is megjelenni.) Amikor a Tachyon megjelenik és mutat részecske tulajdonságokat, az anyagi világ részévé válik, így van formája és sebessége is. Ez a sebesség viszont még fénysebesség feletti.

A Tachyon név jelentése görögül fénysebesség feletti.

 

A görögök atomnak (oszthatatlannak) nevezték el azt a legkisebb elemi "építőkockát" amely felépíti a fizikai világot. Amikor a tudomány már képes volt az atomokat megfigyelni akkor rájöttek, hogy az atomoknak különböző tulajdonságaik vannak. A különböző atomok tulajdonságaik ismeretében rendszerezhetőek és Mengyelejev ezen ismeretek alapján elkészítette a periódusos táblázatot, amely az atomokat tulajdonságaik alapján oszlopokba és sorokba képes foglalni.

Az atom elnevezés viszont helytelen lett,mivel osztható. A fizikai sík legkisebb "építőkockája" a Tachyon részecske, amely mérete és sebessége miatt viszont mérhetetlen és megfoghatatlan. Mivel lehet mégis bizonyítani akkor,hogy egyáltalán létezik? Nikola Tesla és Dr. Henry Moray munkássága bizonyította, hogy létezik az Univerzumban egy energia, amely korlátlan mennyiségben rendelkezésünkre áll bárhol is legyünk. Ők természetesen más néven illették ezt az energiát, mivel ők 1930 körül dolgoztak saját találmányaikon, amelyekkel elektromos áramot állítottak elő a Kozmikus energiából.

 

Pionok és Mionok

 

 A Tachyon energia következő átalakulása után már létrejönnek azok a szubatomikus részecskék amelyek már megfigyelhetőek és mérhetőek, mivel sebességük fénysebesség alá csökken.

Ez azért következik be, mert méretük egyre nagyobbá válik. Ha a Pion pályája 1 egység akkor a Mion 10 egység és az elektron 207 egységgel nagyobb pályán mozog.