Szakrális lélektan - Mélypszichológia

Szakrális lélektan - Mélypszichológia

 

Az Enneagram ősi önismereti rendszerének célja, hogy az ember az értelem tükrében meglássa önmagát és felfedezze hamis majd valós személyiségét.

Eme uralkodó belső késztetések felfedezése és elismerése az élet teljesebb meglátását jelenti.

Az emberek „bűne” elsősorban elidegenülés saját maguktól, embertársaiktól és ezáltal önnön Isteni minőségüktől.

Bűnön értjük mindazt ami megakadályoz valódi énünk kibontakoztatásában. Ahogyan felismerik belső késztetéseiket rájönnek, hogy milyen függés tartja önöket fogságban. A különböző személyiségtípusokban ráismernek saját magukra, barátaikra, rokonaikra, történelmi személyiségekre is.
Az Enneagram a létező legpontosabb, szakrális lélektani önismereti rendszer, amely szerint a Földön élő összes ember 9 fő személyiségtípusba sorolható.

Az Enneagram segítségével új fényben láthatják meg önmagukat.


Ez az igazság fénye és ez a felismerés egy életre szól


Saját típusuk megismerése önmegvilágosodást jelent.
Védelmi stratégiáikat leleplezik, melyeket azért fejlesztettek ki, hogy létüknek biztonságot adjanak. Ez a védekező mechanizmus azonban olyan mélyen rejtett, hogy tudatosság és tudás hiányában szinte lehetetlen észrevenni.
Az „Egó” , az Isteni minőségétől elkülönült részük, tehát a hamis személyiség természetesnek tekinti védekező mechanizmusát személyes növekedésének kibontakoztatásában. Addig azonban amíg belső késztetéseikről nincs tudomásuk szabadságuk sem jöhet létre. A leleplezés azonban olyan megtapasztalással jár, mintha meghalnának saját maguk számára.


Az Enneagram tükrében meglátott önmagukkal nagyon kellemetlen élmény lesz szembenézni.
Személyiségük negatív, GÉPIES , védekező vonásait azonban fel kell fedezniük, mert csak ezután lesznek képesek elkezdeni a felszabadítási folyamatot. Az egészséges fájdalom azonban az igazi önismeret velejárója.

 

"Mert aki magát felmagasztalja megaláztatik, és aki magát megalázza felmagasztaltatik." (Mt. 23:12)

 

Mégis merniük kell szembenézni igaz önmagukkal, mert ez az igazság teszi szabaddá önöket.
Személyiségtípusuk felfedezése megszabadítja önöket attól, hogy titokban, jól rejtett módon énjük sötét, GÉPIES - DÉMONI oldala vezesse az életüket.
Az Enneagrammal végzett munka akkor kezdődik, amikor azonosítják saját személyiségtípusukat és elkezdik megérteni annak legfőbb problémáit. Mind a 9 típus egyes viselkedésformáit fel fogják fedezni önmagukban, de mégis a személyiségük legmeghatározóbb vonásai egy típus valamelyikében gyökereznek.


Az öndiagnózisoknál mindig fennáll a tévedés lehetősége, ezért nagyon fontos, hogy kerüljék a kapkodást típusuk azonosításakor és legyenek teljesen őszinték önmagukhoz. Éljenek együtt egy darabig a megszerzett tudásukkal és beszélgessenek el erről olyanokkal akik ismerik önöket. Tartsák észben, hogy önmaguk valódi megismerése, a tudatosodás hosszú folyamat, amelynek csak az első lépése személyiségtípusuk azonosítása.
Amikor beazonosították saját magukat, bizonyosan érezni fogják, hogy ez az! A megkönnyebbülés, a szégyenkezés és a lelkesedés hullámokban tör majd önökre.
Nagyon fontos tudniuk, hogy alaptípusuk egész jelenlegi életükben változatlan marad. Ezidáig inkarnációk hosszú sorozatával érhették csak el, hogy egyik típusból a másikba térhessenek át.


Sokféle módon változnak és fejlődnek, de alap személyiségtípusuk egy inkarnáción belül biztosan változatlan marad, csak egy újbóli testet öltés alkalmával változhat.


Tudatosság hiányában mindannyian szüntelenül ingadoznak a személyiségtípusukat alkotó egészséges, átlagos és egészségtelen szintek között. Ha erős stressznek vannak kitéve az jelentős változásokat idézhet elő személyiségtípusuk kifejeződési módjában, hiszen olyankor védekező pozíciót vesznek fel. Minden típusnak megvannak a maguk előre meghatározható fejlődési és hanyatlási irányai, tehát laikusok számára könnyen eltéveszthető más emberek típusbeli felismerése.


Minden típusnak megvannak a maga jellegzetes ISTENI és GÉPIES - DÉMONI tulajdonságai, erősségei és gyengéi és ugyanúgy a csak rá jellemző korlátai is.


Az Enneagram személyiségtípusok leírása egyetemes, állandó

Egyformán érvényes minden emberre
minden történelmi korszakban nemtől, kortól, bőrszíntől, vallástól függetlenül.

 

Az önfejlesztő munka célja, hogy felszámolja a személyiség automatikus - GÉPIES reakcióit azáltal, hogy tudatossá teszi őket. Minél többet látnak személyiségük mechanikus – GÉPIES reakcióiból, annál kevésbé fognak azonosulni velük és annál szabadabbak lesznek, ezáltal teljesen megváltozhat az életről alkotott eddigi elképzelésük. Fel kell ismerniük, hogy milyen automatikus – GÉPIES módon tévesztenek célt és valódi ISTENI természetükre mennyire vakok.


Ez az Enneagram lényege.