Az érzelmek frekvenciájának DNS formáló ereje

Az érzelmek frekvenciájának DNS formáló ereje

 

Minden fizikai anyag, minden ami körülveszi önöket frekvenciából származik és ez azt is jelenti, hogy ha a frekvenciát felerősítik az anyag szerkezete megváltozik.

Ha egy üvegpoharat azzal hoznak rezgésbe, hogy saját rezonancia frekvenciáján hangot adnak ki, annak hatására mozogni kezd, szerkezete megváltozik és végül akár el is törik. Erre mondják az egyszerű emberek, hogy csoda. A hanghullámok frekvenciája mindenre hat, a textúrára, szerkezetre, vízre stb.

Láthatják kontinensek kialakulását, magának a Földnek a keletkezését. Mindennek a létezése kizárólag és teljesen a hangnak köszönhető. A hang frekvenciája egy olyan tényező ami a dolgokat összetartja. A hang képezi a forma és alak alapját.

Kezdetben volt az ige és az ige Istennél volt.

Így mesélik a világ keletkezését és a teremtést. Mai nyelvezetükkel ezt úgy mondhatnák, hogy volt a nagy üresség, jött a hang és alakot öltött az anyag. Minden ami létezik azt frekvencia hozza létre. Az ige a hangfrekvenciát jelképezi. Az Újszövetségben fontos ismeretek rejlenek és attól függően tudják a valódi értelmét felfogni, hogy milyen tudatszinten vannak. Ha valaki szó szerint értelmezi azt és azt hiszi, hogy egy láthatatlan mennyei atya tekint le ránk, akkor az nagy bajban van.

Nézzék meg az ősi megfigyeléseket és azt amit szent geometriának neveznek. Ha valaki úgy gondolja, hogy a geometriai mintáknak nincs értelmük vagy jelentőségük akkor azzal a tényeket tagadja meg. A hangfrekvenciák geometriai alakzatokat hoznak létre. 

A hangfrekvenciák geometriai ismétlődése kiadja az Enneagram szimbólumát! 

Miért? Ez a Teremtő zenei skálája, az eredeti Solfeggo. A régi korok papjai és a piramisok építői ezt tudták. A képesség ezeknek az információknak és frekvenciáknak a használatára mind azt a célt szolgálták, hogy teremtsenek, pusztítsanak, vagy csodákat tegyenek.

Őseik sokkal többet tudtak annál, hogy csak az élettel, a világegyetemmel, csillagászattal, matematikával, mágnesességgel, gyógyítással, láthatatlan erőkkel foglalkozzanak. A legfőbb ismeretek olyan információk, amelyeket jelek és szimbólumok hordoznak. Ez a tudás azonban egy maroknyi embernek a birtokában van és azt titkolják a nyilvánosság előtt. Részletesen a Tudatosság fokozatai menüpont alatt.

A kvantumfizika feltárta azt amit a régi nagy mesterek tudtak. Anyag önmagában nincs. Az anyag fogalma Arisztotelész filozófiájából származik és ebből a fogalomból jött létre a tudományos anyagelmélet. A dolog lényege az, hogy a világegyetem szubsztanciája a Tudatosság.

Az elgondolás, hogy a világegyetem szubsztanciája anyag, a félelem és kapzsiság kettősségét eredményezi, mert az emberek csendes elkeseredésükben igyekeznek minél több anyagot, tulajdontárgyat és vagyont felhalmozni.

Lényegében a világegyetem szubsztanciája a TUDATOSSÁG, ezért az önök viselkedése az ami számít.

Az öt érzékszervükkel felfogott mindennapi élet káprázat. A kvantumfizika bebizonyította, hogy a tér és idő az érzékelés illúziói.

A tudósokat sokkolta a felfedezés, hogy az atom szinte teljesen üres tér. Ekkor merült fel a kérdés, hogy ez az üres atom hogyan tudja a fizikai világot létrehozni? Valós tudatuk az agyukon és a testükön kívül létezik. Az egymástól különálló testek illúziója, valamint a valódi származásukkal kapcsolatos félrevezetések miatt alakult ki azonban az az elképzelés, hogy mindannyian egymástól függetlenül gondolkodnak. Ilyen téves információk alapján hogyan lehetne tudományosan megmagyarázni a telepátiát, látnoki képességeket, spirituális médiumokat és egyéb olyan jelenségeket amelyek során fizikai kommunikációs eszközök nélkül továbbítanak egymásnak információkat emberek.

Amikor rájönnek, hogy a világegyetemben minden létező dolog között közös spirituális kötelék van és mindannyian egyetlen Isteni intelligencia részei, kiderül, hogy nincsenek megmagyarázhatatlan jelenségek. A létezésükben érzékelhető legtöbb alap építőelemen belül az üres anyagot az akarat formázhatja és alakíthatja. Ez azt jelenti, hogy a tudatosságuk/tudatlanságuk formázza a valóságukat. Sokak számára ez nehezen elfogadható és ez teljesen érthető. Miért?

Mert napjainkban már kora gyermekkortól kezdve arra tanítanak, hogyan gondolkodjanak racionálisan és gyakorlatiasan. Az oktatás nagyon is a bal agyféltekére összpontosít és ennek károsabb hatásai vannak, mint gondolnák. A bal agyfélteke felelős a logikáért, részletekért, tényekért, mintákért, gyakorlatiasságért, tudományért és matematikáért. A jobb agyfélteke felel az érzésekért, intuícióért, szimbólumokért, képekért, kockázatvállalásért, filozófiáért és vallásért. Hogy önök milyen alapvető agyféltekék közötti energetikával rendelkeznek azt a Kronobiológiai Pszichogenetika tudománya tárja fel. Erről bővebben a Pszichogenetika menüpontban olvashatnak.

Az államilag ellenőrzött tananyagok szándékos előtérbe helyezésével a fiatalok egymást követő generációit tanítják arra, hogy csak a tényekre, adatokra és számokra figyeljenek. Ismétléssel érik el, hogy a gyerekek tudat alatt is elfogadják azt amit tanítanak nekik. A gyerekek büntetést kapnak ha a kapott információk érvényességét megkérdőjelezik. Sőt, nevetség tárgyává teszik őket. Ugyanakkor azok a gyerekek akik vakon elhiszik az információkat és parancsra visszamondják amikor dolgozatot íratnak velük, később ők lesznek a döntéshozók a kormányban, törvényben, gyógyászatban, üzleti életben és minden olyan pozícióban amely hatalommal és presztízzsel jár. 

Amikor a teljes agyat igénybe vevő holisztikus gondolkodásról szigorúan a bal agyféltekés gondolkodásra erőltetik az embereket, annak legkárosabb hatása a feminin tulajdonság elfojtása.

Minden férfinak és nőnek maszkulin és feminin tulajdonságai is vannak és ennek semmi köze ahhoz, hogy az illető férfi e vagy nő.

Ez mutatja a bal és jobb agyfélteke, a yin és jang, fekete és fehér, a fény és sötétség kettősét. Mindkettő létfontosságú a spirituális és fizikai egészségük szempontjából. Tehát létezésük megfoghatatlan részei, mint az érzelmek, a tudatosságuk valóságának részei. Ha pedig az érzelmeik egy olyan tartomány részei amely az 5 érzékszervvel felfoghatatlan, akkor hogyan lehetséges, hogy mindannyian tudatában lehetnek az érzelmeiknek?

Az érzelmek fizikai megnyilvánulása az amit megtapasztalnak.

A harag pszichés zavart okoz, ami az Egó, más néven az elkülönültség terméke. Az érzelmeknek rezgésfrekvenciái vannak. Ráadásul csak két olyan érzelem van, amelyeket az emberek tapasztalnak, a félelem és a szeretet. Minden más érzelem közvetlenül vagy közvetve ebből a két érzelemből származik. A félelemnek hosszú és lassú frekvenciájú rezgése van, míg a szeretetnek nagyon gyors és magas frekvenciája van.

Az 1940-es években kidolgozták a hanghullámok keltette formák elméletét és kimutatták, hogy amikor hangrezgések haladnak át egy anyagformán, akkor egy adott mintázat alakul ki. A frekvencia növelésével az anyag összetettebb mintázatot vesz fel. Pontosan ez történik a Földdel és az emberiséggel. A DNS átalakulása.

Van egy kapcsoló amely kiváltja a DNS átalakulását, ez pedig az érzelem.

Az irány azonban lehet pozitív és negatív is, ez önöktől függ. Láthatóvá válik az érzelem mintázata közvetlenül fizikai úton, mert összekapcsolódik az ember genetikai anyagával. Minden félelem betegséget generál. A félelemben élő egyén számára a rendelkezésre álló antennák száma korlátozott. Ugyanakkor a szeretet mintázatában élő személy esetén láthatjuk, hogy sokkal több kódolható potenciális hely van a genetikai mintázat mentén. Ez egy csodálatos információ, mert látható kapcsolat fedezhető fel az érzelmek és a genetika között. 

Érzelmeik közvetlenül befolyásolják a DNS-ük szerkezetét, amely közvetlenül alakítja a mindennapjaikban érzékelt fizikai valóságot. 

A DNS a sejtaktiválás antennájaként működik. Az elsődleges funkció a DNS működésével kapcsolatban az, hogy fotonokat, fényt és rezgéshangokat vesz és továbbít. A pozitívan befolyásolt DNS spirál szálait körbevevő vízmolekulák, a Tachyon energia vagyis szeretet hatására folyadékkristályos szerkezetet (piramis formát) vesznek fel. Létrehozva ezzel a víz negyedik állapotát. Ez a szeretet rezgésének spirituális energiája, mely a kvantumtérben majd a test fizikai anyagában megnyilvánul és lecsapódik. Lásd a Kikristályosodás című cikkben.

Vajon hozhat egyetlen tudatára ébredt lélek változást? 

Egyedül aligha.

Ha ezek az információk rendelkezésre állnak, akkor hol van aki legyőzte a félelmet és mikor változtatja meg a világot mindenki más számára? A legnehezebb és legcsodálatosabb találós kérdés az életben.

Saját valóságuk csak saját magukat érinti. Kezdjék el érteni, hogy miért olyan a világ amilyen. Nézzenek szét maguk körül. Mit látnak? 

Ébredjenek fel és kezdjék el egymást újra szeretni. A Szeretet a kulcs. Mindezt Tudatossággal érhetik el.

A vallási vezetők által használt gondolat, miszerint a szeretet minden problémát megold valós. De önöknek egyenlőre elképzelésük sincs a szeretetről. Ennek megértéséhez olvassák el a Tudatosság fokozatai menüpontokat. Amikor szeretetben élnek, valójában magasabb frekvencián rezegnek és így tudják a tudatosságukat emelni, így tudnak még több kódot aktiválni a DNS-ben. A félelem, gyűlölet és negatív hozzáállás miatt van csak 20 kódjuk aktiválva a 64 lehetséges kód helyett.

 

.