Mi a Karma?

Mi a Karma?

 

A karmikus törvény működésének megértéséhez előbb tanulmányozni kell a lélek működését.
Vágyaik és félelmeik alakba formálódnak a gondolataikban ahol képeket hoznak létre.

Tehát, amire vágynak vagy amitől félnek arról fantáziálnak.

Fantáziálhatnak nemes eszményekről, de vágyaik lehetnek akár magasztosak vagy alantasok, intellektuálisak vagy szenvedélyesek, isteni vagy állati minőségűek, szolgálatkészek vagy kártevőek is. Az emberben mindig van tehát egy gondolati kép, amely a teremtő lélek terméke. Ennek lététől függ az egyéni karma.

 Ezektől a gondolati képektől függ tehát az egyéni karma. Mindezeknek megvan a maguk hatása, minden megtörténtnek lenyomata marad. Ezek az Akashai képek amik mindörökre fennmaradnak. Ezek a valódi karmikus feljegyzések.

Ezek az Akashai képek, az elmúlt életek eseményei minden részletükben pontosan újra felidézhetőek. Egy igazlátó személy e feljegyzések bármely jelenetét tetszés szerint felelevenítheti és újranézheti.


A tudatosság egy adott pontján mindannyian igazlátókká válnak


 
Hogyan keletkezik a karma?
 
Az ember élete során számtalan gondolati képet hoz létre. Némelyek erősek, mert állandó
megerősítést kapnak ismétlődő gondolatok által. Mások gyengék, éppen csak létrehozza az értelem azokat, azután el is felejti. Halálakor a lelket ezeknek a gondolati képeknek a tömegei veszik körül. Ezek mind tulajdonságaikban, mind erősségükben különböznek. Vannak szellemi törekvésűek, tudást keresők, magukat a magasabb életnek szentelők. Némelyek tisztán intellektuálisak, elmélyült tanulmányok eredményeinek tárházai. Mások érzelmiek és haragot, szeretetet, ambíciót, szomorúságot, kapzsiságot, félelmeket, büszkeséget stb. jelenítenek meg. Némelyek testi gerjedelmektől, zabolátlan vágyaktól fűtöttek, és a falánkság, részegség, érzékiség gondolatait jelenítik meg. Minden léleknek megvan a maga öntudata, ami tömve van ezekkel a gondolati képekkel, gondolati életének eredményeivel.

Ezek a gondolati képek megmaradnak a lélek tulajdonában, egy sem vész el.

Mindezeket a gondolati képeket a lélek magával viszi amikor testének halálakor átlép az asztrál világba. A tapasztalatok gondolati képeiből születik a lelkiismeret, főleg azokból, amik arra tanítanak, hogy mennyi szenvedést eredményez a tudatosság hiánya. A lelket egymást követő földi életeiben állandóan az a vágy vezérli, hogy meggondolatlanul hajszoljon valamely vonzó dolgot.

Az Enneagram szerinti valamely személyiségtípus adott késztetéseinek kergetése közben azonban elbukik.

Sok ilyen tapasztalat tanítja meg arra, hogy az Egó (más néven elkülönültség) örömeinek a hajszolása csak a fájdalom forrása. Amikor valamelyik új földi életben az Egó szívesen vinné a lelket valamely rossz élvezetbe, az elmúlt tapasztalatok emlékezete lelkiismeretként előtolakodik, ezek azok a megérzések amikre vagy hallgatnak vagy GÉPIESEN újra megismétlik a már előzőekben elkövetett hibáikat. 

Magyarázatot találnak tehát az emberek törekvései és képességei között lévő rendkívüli különbségekre és ellentétekre,

amit az Enneagram személyiségtipológiájában egyértelműen megkülönböztethetnek.