Karmaasztrológia

Karmaasztrológia

 

Transzcendentális Karmaasztrológia,
a 21. század asztrológiája


 
Rövid földi pályafutásuk alatt általában fogalmuk sincs arról, hogy életük szekerét milyen erők mozgatják. 
A karma az ok-okozat törvénye.

Az elmúlt életek eredményeként hátulról tolja a szekeret, a sors pedig az adott élet feladata, ami húzza előre. A sors az emberek különböző fejlettségi szintje által meghatározott, a fejlődés következő szintjére való növekedés törvénye, útja. A karmaasztrológia az Akashai képeknek (az előző életek képeinek és tapasztalatainak) a visszatükröződését írja le.
 A felettes én saját múltja teljes tudatának birtokában van minden leszületés előtt.

A 3. dimenzióba érkező lelket azonban elvakítja az őt fátyolba burkoló „Egó” az Enneagram személyiségtipológiája által leírt módon, és csak a teljes szellemi tudat egy részének van birtokában. A lélek tartalmazza a jelenlegi testet öltés legszembetűnőbb tapasztalatainak a korlátozott gyűjteményét. A lélek tehát egy növekvő lény, egy gyarapodó tömeg. A leküldött lélek olyan, mint egy vízbe nyúló kéz, hogy megragadjon valamit, majd kihúzza azt. A lélek növekedése a kinyújtott keze által összegyűjtött dolgok értékétől függ.
 
Meg kell jegyezni, hogy a frissen érkezett lelket körülvevő gondolati képek némelyike sok
kellemetlenség forrása. A szenvedélyekből és az erős vágyakból létrejött gondolati képek a lélek földi életbe való visszatértekor újra megnyilvánulnak és megadják az ember karmájának pontosan megfelelő éteri testmás mintáját. Ismételt kapzsi vágyak például, amikből gondolati képek képződnek, a lopás tetteként fognak megjelenni, amikor a körülmények kedvezőek lesznek.

Fontos megérteni, hogy egy cselekedet megismétlése a tettet automatikussá teszi, és ez a törvény a fizikaitól eltérő síkokon működik.

Ha tehát egy cselekedet a gondolati síkon állandóan ismétlődik, az automatikussá válik ,és ha lehetőség nyílik rá, leutánozódik a fizikai síkon. Amikor a gondolati képek felhalmozódása eléri a telítettségi pontot, csupán egynek a hozzáadása is cselekedetté sűríti azt.


Még egyszer : a cselekedet elkerülhetetlen, mert a választás szabadsága kimerült azzal, hogy az ember újra és újra bizonyos gondolati kép létrehozását választotta, a fizikai világ pedig kénytelen engedelmeskedni a gondolati impulzusnak. Úgy tűnik, mintha a vágy kérésként hatna a természetre, amire az a megvalósításhoz biztosított lehetőséggel válaszol. Ez mindig lehet pozitív és negatív is. Nagyon fontos tudni, hogy a jelenlegi életüket, életkörülményeiket önök választották meg teljes tudatosságuk birtokában a leszületésük előtt.


Ezért tehát, a körülményeikért csak saját magukat okolhatják!


 A születési horoszkóp karmaasztrológiai fejtése során feltárulnak múltjuk elfeledett részletei, tudatosodnak tulajdonságaik, képességeik. Ilyen például a 4 őselem eloszlási aránya önökben, vagy az, hogy milyen arányban voltak női és férfi testet öltéseik.

Itt hívnám fel a figyelmet arra, hogy mindannyian születtek már női és férfi testekbe is, a kitűzött feladatuk teljesítésének érdekében. Hiszen vannak dolgok amit csak nőként és van amit csak férfiként tapasztalhatnak meg. Ezeken kívül rengeteg más nagyon fontos információ kiolvasható karmaasztrológiai nézőpontból egy születési képletből.
 

Tartsák észben : a tervrajzot önök írták,

én csak emlékeztetem önöket arra, amit az „Egó” fátyla
egyenlőre eltakar.

 

Perlaki Zsaklin  +36 70/5672363

Karmaasztrológiai képletfejtés

Írásban Word dokumentumban kb. 25 oldalon

( 10 napon belül )

52.000 Ft


 
Amennyiben önök is szeretnék a Transzcendentális Karmaasztrológia tudományát elsajátítani, úgy ajánlom

Griga Zsuzsanna karmaasztrológus tanításait.
 
www.the-dreamweaver.net 
www.tisztaforrasintezet.hu