A tudatosság fokozatai 1. rész

Fontos tisztázni, hogy nincs olyan negatív érzelem ami értékes lenne. A negatív érzelmek pazarolják az energiát, ráadásul az egészséget is károsítják. A jó hír, hogy a negatív érzelmektől meg lehet szabadulni! A negatív érzelmeknek valójában nincsen központja. Ha mégis úrrá tudnak lenni rajtuk, azt nevezhetjük bűnbánatnak, az pedig hatalmas erő. A bűnbánat tehát egy tendencia megállítása. Az irányítás önmaguk irányításával kezdődik.

A tudatosság fokozatai 7. rész

A benyomások többfélék lehetnek. A környezet, a tárgyak, a zene, minden amire csak ránéz, az emberek akikkel találkozik stb. Az ember fejlődése viszont az által termelt finomabb anyagok tárolásától függ. A tudatosodás belső alkímiai folyamat, így alakítják át a közönséges fémet nemesfémmé. A finomabb anyagok több energiát tartalmaznak, a durvábbak pedig kevesebbet. (Hús a húshoz köt, tehát minél egyszerűbb ételeket érdemes enni, a húsevést teljesen elhagyni.) Benyomások nélkül az ember egy pillanatig sem maradhatna életben. Még akkor is fogad be belőlük amikor öntudatlan állapotban van. A finom anyag gyors rezgésű a káros pedig lassú. Az olyan benyomások amik feldühítenek, gyűlöletet szítanak vagy a durvaság és az agresszió érzetét keltik azok nagyon alacsony szintekről származnak

A tudatosság fokozatai 8. rész

Eggyé válni, szabaddá válni nagyon szép célok, de csak kevesek ismerik a hogyant. Megszabadulni csakis akkor lehetséges ha átveszik az irányítást a GÉPEZETÜK felett. A magasabb központok rendelkeznek olyan sajátosságokkal amelyeket nevezhetnek természetfelettinek. Amit önök csodának neveznek az egy magasabb szintű világ megnyilvánulása egy alacsonyabb szinten. A magasabb központokban már nincs pozitív vagy negatív, az érzelem és a gondolat már elválaszthatatlan és hiába nevezzük magasabb érzelminek, itt már az érzelem intellektuális egyben. Tudniuk kell, hogy elérhetik a szabadulást, de a tudásuk önmagában mit sem ér ha az erőfeszítések elmaradnak.

A tudatosság fokozatai 12. rész

Mivel az ezoterizmust lehetetlen szemléltetni vagy szabályokba foglalni, a logikus gondolkodás számára aligha létezhet. Az ezoterikus szó belsőt jelent. A tudás nincs elrejtve olyan céllal, hogy senki se bukkanhasson rá, mert ha így lenne akkor mi lenne a jelentősége? Ellentétes lenne a céljával. Itt a Földön léteznek olyan emberek akik az általánosan ismertnél sokkal hatalmasabb tudás birtokában vannak és ha rendelkeznek ezzel a tudással akkor nincs szükségük titkos társaságokra és szükségtelen, hogy a hegyekben bújkáljanak. Bárhol élhetnek, hiszen olyan tudás birtokosai, amely kizárja a félelmet. Az újszövetség például kizárt, hogy hétköznapi szintű embereknek íródott. Igaza volt annak aki azt mondta, hogy 7 lakat őrzi. Az embernek találnia kell egy kulcsot, majd ennek a segítségével találni fog egy következő kulcsot és ez így folytatódik addig amíg mind a 7 zárat kinyitja. Az őskereszténységet a cselekvés tanításának kell tekinteniük ahelyett, hogy egy pusztán szellemi tanításnak vélnék. Keskeny az út és csak kevesen képesek végighaladni rajta. Ha felébrednek megértik, hogy meg kell halniuk (önmagunk számára) és miután ezt megtették újjászülethetnek.

A kikristályosodás

Görögül a Krisztus szó kristályt jelent. A filozófiában a Krisztus szó „magas szellemit” jelent, amely szint meghaladja a jelenlegi 3D-s emberi szintet. Amikor a DNS szilíciummá mutálódik a test világítani kezd. A krisztussá, azaz kristállyá vált ember világít! A fényrészecskék, az úgynevezett fotonok az okai a változásnak, melyek a fénysebességnél gyorsabb frekvenciában rezegnek (Tachyon energia), ahol a tömeg önmagában eltűnik. Az emberi lény morfológiája (alakja) a szilícium elem felé mutálódhat, amely egy kristályos elem. A krisztus szó maga egy minőséget jelent. Immánuel Jézus egy olyan ember volt, aki megmutatta milyen egy 5D-s emberi lénnyé mutálódni. Az ilyen mester lények természetfeletti képességekkel rendelkeznek, mint a halhatatlanság, a levitáció, a teleportáció, az időutazás stb.

Enneagram 4

A Négyesek szerint erényük a különlegesség és az érzékenység. Úgy gondolják, hogy átlagosnak lenni hiba. Szeretnek önmagukon sajnálkozni, hogy ezzel is felhívják magukra mások figyelmét, de valójában szinte vágynak a tragédiákra és az irigység bűnébe esnek a hétköznapi életet boldogan élők társaságában.