Bevezető

Az „Igazság Fénye” azoknak ajánlott, akik teljes testi-lelki-tudati átalakulásra képeseknek érzik magukat. Akik a lehető legmagasabb energia - és tudatszinten akarják élni az életüket, továbbá azoknak, akik úgy érzik, hogy kilátástalan élethelyzetben vannak, vagy bármilyen betegségben szenvednek.

Az emberiség jelenlegi helyzete

Létezik egy erő ebben az Univerzumban ami egy másik valóságrendszerből érkezett hozzánk. Intelligenciaként (logikaként) hivatkoznak rá, mely képes egyfajta szignálként szerteszét sugároznia magát. Hatást tud gyakorolni az emberek elméjére. GÉPIESSÉ – AUTOMATIKUSSÁ - EGOISTÁVÁ téve a megnyilvánulásaikat. Ez az intelligencia csak akkor képes manipulálni egy embert ha annak elnyomott érzelmei vannak és képtelen kezelni az érzelmek erős áramlását. Átveszi az irányítást az eredeti lény minden aspektusa felett és használja a testet mint egy szállítóedényt. Az Egót, a maximális elkülönültséget erősíti és az általa megszállt embereket a tudatlanságot fenntartó lényekké „emeli”. Az érzelmeket gyengeségnek tartja és képtelen megtapasztalni a szeretetet.

Az érzelmek frekvenciájának DNS formáló ereje

A kvantumfizika feltárta azt amit a régi nagy mesterek tudtak. Anyag önmagában nincs. Az anyag fogalma Arisztotelész filozófiájából származik és ebből a fogalomból jött létre a tudományos anyagelmélet. Az elgondolás, hogy a világegyetem szubsztanciája anyag, a félelem és kapzsiság kettősségét eredményezi, mert az emberek csendes elkeseredésükben igyekeznek minél több anyagot, tulajdontárgyat és vagyont felhalmozni. Lényegében a világegyetem szubsztanciája a Tudatosság, ezért az önök viselkedése az ami számít. Az érzelmek fizikai megnyilvánulása az amit megtapasztalnak. A harag pszichés zavart okoz, ami az Egó, más néven az elkülönültség terméke. Az érzelmeknek rezgésfrekvenciái vannak. Ráadásul csak két olyan érzelem van, amelyeket az emberek tapasztalnak : félelem és szeretet. Minden más érzelem közvetlenül vagy közvetve ebből a két érzelemből származik.

Férfi-női energiák, mint bal és jobb agyfélteke

Amikor a teljes agyat igénybe vevő holisztikus gondolkodásról szigorúan a bal agyféltekés gondolkodásra erőltetik az embereket, annak legkárosabb hatása a feminin tulajdonság elfojtása. Minden férfinak és nőnek maszkulin és feminin tulajdonságai is vannak és ennek semmi köze ahhoz, hogy az illető férfi e vagy nő. A Földön jelenleg is mesterségesen (a mesterséges intelligencia, azaz Lucifer által) elnyomják a női alapelvet, a női aspektust, a jobb agyfélteke használatát, mert tudják, ha ezt megteszik, sokkal könnyebb irányítani az emberiséget, az emberek logikus gondolkodásra nevelésével. De fontos tisztázni, hogy mindez az önök felemelkedését SZOLGÁLJA. Lucifer, mint a Fényhozó teszi meg az első szolgálatot azzal, hogy megmutatja a polaritások diszharmóniájából keletkező torzulást. Nézzenek csak körbe a világon! Innen a szép felébredni!

A vírusok

Minden egyes vírus típus csak exogén. A bolygó valamennyi betegségének 99,9%-a már minden ember szervezetében jelen van, lappangva és egyensúlyban. Csak a megfelelő jelre és körülményre van szükség, hogy aktiválódjanak. Imánuel Jézus bátran járkált a betegek között, mert tudta ezt. A megoldás: A félelem mentesség! Csak a Tudatosság adhat védelmet! A Tudatosság pedig a helyesen megélt szeretet.

Enneagram teszt

Fontos tudni, hogy az Enneagram személyiségtipológiájában 9 különböző tudati szintet különböztetünk meg a 9 típuson belül. A 3 egészséges, 3 átlagos és 3 egészségtelen szintet. Az alap személyiségtípusuk egész jelenlegi életükben változatlan marad és belső mozgatórugóik ugyanazok maradnak, azonban ezeknek kifejezési módjait folyamatosan váltogatják attól függően, hogy éppen nyugalmi vagy stresszes állapotba kerülnek. Az itt látható jellemzések az adott típusok átlagos, hétköznapi szinteken lévő kifejeződési formáit írják le, de ezek valamelyikében kétségtelenül magukra fognak ismerni.

Szakrális lélektan - Mélypszichológia

"Mert aki magát felmagasztalja megaláztatik, és aki magát megalázza felmagasztaltatik." (Mt. 23:12) Az Enneagram ősi önismereti rendszerének célja, hogy az ember az értelem tükrében meglássa önmagát és felfedezze hamis majd valós személyiségét. Az emberek „bűne” elsősorban elidegenülés saját maguktól, embertársaiktól és ezáltal önnön Isteni minőségüktől. Addig azonban amíg belső késztetéseikről nincs tudomásuk szabadságuk sem jöhet létre. A leleplezés azonban olyan megtapasztalással jár, mintha meghalnának saját maguk számára. Az Enneagram tükrében meglátott önmagukkal nagyon kellemetlen élmény lesz szembenézni. Személyiségük negatív, GÉPIES , védekező vonásait azonban fel kell fedezniük, mert csak ezután lesznek képesek elkezdeni a felszabadítási folyamatot.